Навчання у школі

Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів:
– І ступінь (початкова школа): підготовчий, 1-4 класи.
– ІІ ступінь : 5-10 класи.

В залежності від можливостей кожної дитини навчання може проходити у різних варіантах:

Перший — корекційно-розвивальне навчання для дітей з легкою розумовою відсталістю.

Другий — компенсаторно-адаптаційне навчання (для дітей з інвалідністю, які мають комбіновані вади розвитку і низькі навчальні можливості).

Третій — абілітаційне навчання (для дітей з помірною розумовою відсталістю, дитячим аутизмом, складними комплексними відхиленнями у розвитку, планується індивідуальне навчання за спеціально розробленими програмами, виходячи із психолого-педагогічних, фізичних, інтелектуальних можливостей дитини ).